Kierowca dla Twojej firmy!

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Twoich danych osobowych jest JUMPER Polska ul. Buszczyńskich 9/12, 87-100 Toruń NIP: 8542076162 REGON: 320166431 Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997„o ochronie danych osobowych” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych” w celu: – niezbędnym do realizacji umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Tobą a Jumper Polska – niezbędnym do ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej, – niezbędnym do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, lub za Twoją zgodą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów. W dowolnym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do momentu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków pranych przewidzianych innymi przepisami prawa, wystarczy, że nas o tym poinformujesz. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, bez Twojej zgody. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania , a także, w zakresie wynikającym z przepisów, do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego , czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Opracowana przez Administratora szczegółowa Polityka Bezpieczeństwa Informacji oraz Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego znajduje się w siedzibie JUMPER Polska ul. Buszczyńskich 9/12, 87-100 Toruń i jest dostępna do wglądu w siedzibie Jumper Polska na Twój wniosek.